האם הליך הגישור חשאי?

הסודיות והחיסיון שהל הליך הגישור מעוגנים בחוק ובתקנות, הם חלים גם על קשרי המגשר עם הצדדים והן למגעיו עם גורמים חיצוניים.

תקנה 5 (ה) קובעת כי חובת הסודיות החלה על הליך הגישור כוללת את כל המידע שהגיע למגשר במהלך הגישור. על המגשר חל איסור להעביר כל מידע שהגיע לידיו במהלך הגישור לגורמים חיצוניים.

תקנה 5 (ו) קובעת כי אם קיבל המגשר מידע מאחד הצדדים ודרש לשומרו בסוד, המגשר מחויב בסודיות ביחס למידע זה, אלא אם כן פתר אותו מוסר המידע באופן מפורש מחובה זו
במקרה בו הליך הגישור הופסק, מכל סיבה שהיא, המגשר אינו יכול לדווח לבית המשפט את הסיבות להפסקת התהליך.

סעיף 79 ג' (ד) קובע כי לא ניתן להשתמש בדברים שנמסרו במסגרת הליך הגישור כראייה בהליך משפטי אזרחי.

סעיף 2 להסכם קובע כי לא בעלי הדין מתחייבים שלא להזמין את המגשר למסור עדות או להציג מסמכים בכל הקשור להליך הגישור.

צור קשר

התקשרו עכשיו לתאם פגישת היכרות ללא תשלום!

phone
טליה - 054-771-7673
מיכל - 054-675-7750

envelope
talia@megashrim.com
michal@megashrim.com
 

נעים להכיר

video